Opis techniczny wyrobu:

Płaskie krążki to nowoczesne oświetlenie z własnościami fotoluminescencyjnymi o średnicy 35 mm, 50 mm oraz 100 mm i grubość 7 mm przygotowane do wpuszczania w podłożelub grubości 2,8 mm przygotowane do naklejania. Do mocowania w kostkach betonowych został zastosowany klej poliuretano silikon (klej hybrydowy) produkcji Lakma Sat (Polska)Nazwa SPEC-MOCNA SPOINA. Wyrób niniejszy nie jest wyrobem objętym unormowaniami Polskich Norm i nie jest wyrobem, surowcem lub materiałem budowlanym. Nie jest również znakiem drogowym w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym.

Wyrób jest kompozytem 7 warstwowym składającym się głównie ze szkła w postaci włókien i mikrokulek szklanych z warstwą fotoluminescencyjną w postaci kryształów tlenku glinu napylonych europem i dysprozem. Warstwa zewnętrzna to żelkot poliestrowy i powłoka poliaspartanianu produkcji firmy Bayer – Niemcy. W dodatkowym wariancie wyrobu opracowano wykonanie z kulkami szklanymi odblaskowymi jako warstwa zewnętrzna krążków.

Fotoluminescencja (jarzenie) jest to emisja światła widzialnego – promieniowania elektromagnetycznego (zakresu widzialnego i nadfioletu) zachodząca w wyniku powrotu do stanu podstawowego cząsteczek lub atomów wzbudzonych do wyższych stanów elektronowych. Teoretyczna trwałość świecenia wynosi ponad 50 lat, jest ograniczona jedynie wytrzymałością powłoki zewnętrznej.

Wyroby montowane są na przykład w kostki brukowe betonowe wykonane z betonu prasowanego o grubości 8cm i 6 cm

Montowanie oznakowań fotoluminescencyjnych nie narusza wytrzymałości wyrobów do budowy dróg, przez zastosowanie technologii montażu i materiałów konstrukcyjnych – warstwowych kompozytów wzmacnianych wypełniaczem z włókna szklanego oraz klejów uniemożliwiających penetrację wody w połączeniu z wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i klimatyczne w zakresie temperatur od -40oC do +85oC i wysokiej odporności na siły nacisku do co najmniej kilkudziesięciu Ton, a także wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych używanych w czasie eksploatacji, czyszczenia i konserwacji, w tym węglowodorów z benzyn i smarów.

Dla wymienionych wyrobów wykonano badania luminancji przyrządem SONOPAN. Z uwagi na długi czas świecenia odstąpiono od 14 dniowego wygaszania świecenia w ciemni.

Przeznaczenie: elementy ozdobne małej architektury, zdobienia powierzchni poziomych i elewacyjnych, oznakowania bezpieczeństwa i informacyjne na poziomie i w pionie; dróg, ścieżek rowerowych, chodników, ścieżek spacerowych, oznakowań granicznych i informacyjnych dróg wewnętrznych, parkingów, tuneli, awaryjnych dróg ewakuacji, numeracji i nazw, oznakowań elementów i narzędzi w systemach awaryjnych po zaniku zasilania sieciowego – w czasie braku oświetlenia naturalnego lub sztucznego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji, w poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, instrukcji przestrzegania przepisów BHP; najczęściej w miejscach i obiektach użyteczności publicznej, pojazdach komunikacji publicznej, a także tym podobnych.

Pomiary siły świecenia – luminancji

Pomiary zgodnie z normą DIN – 67500, naświetlanie lampą halogen z siłą 1000Lux przez 10 min, przy użyciu miernika SONOPAN L- 100 i przystawki PL 68 z dnia 17 04 2016r.

I – Kolor świecenia : żółto-zielony

Kolor w świetle: blado- żółty, jednostka luminancji powierzchni 1 milicandela / m2= 1mcd/m2

Czułość do zaniku poświaty = 0,3 mcd/m2

Po zgaszeniu źródła światła:

 1. Po 5 sek – 39000 mcd/m2

 2. Po 1 min – 12450 mcd/m2

 3. Po 10 min 1477 mcd/m2

 4. Po 30 min 504 mcd/m2

 5. Po 1 h 248 mcd/m2

 6. Po 2 h 105 mcd/m2

 7. Po 5 h 34 mcd/m2

 8. Po 8 h 17 mcd/m2

 9. Po 11 h 13 mcd/m2

 10. Po 12 h 12 mcd/m2

 11. Po 13 h 11 mcd/m2

 12. Po 16 h 7 mcd/m2

Czas do zaniku poświaty> 14 dni (22000min)

Parametry świecenia

Według normy zakładowej wynoszą 220 mcd/m2.

Po 3h od naświetlenia zgodnego z normą DIN wynoszą 55 mcd/m2.

Po 5h-35 mcd/m2.

Po l4h-2mcd/m2.

Czas do zaniku świecenia zgodnie z normą DIN 14 dni.